3 de maig 2011

Poesia medieval catalana

Cap home és visible, amb Dolors Miquel i Stefano M. Cingolani

Dissabte 30 d’abril – Església de la Doma

Fotografies de Dani Soler

L’antologia poètica que Dolors Miquel va publicar el 2010, titulada “Cap home és visible”, reuneix més de 60 autors medievals catalans dels segles XIII al XV i d’altres textos anònims. La singularitat d’aquesta antologia rau en el fet que és una traducció directa del català medieval, de manera que el text conserva el vers i la rima sense necessitat d’encarar-lo amb la font original. Textos i autors són presentats successivament, sense notes a peu de pàgina ni apunts biogràfics.

La temàtica i la forma de les composicions antologades són molt variades, des de la poesia devota i religiosa fins al raonament moral o la poesia de tipus amorós, més cortesana en unes ocasions i més “porquissella” en d’altres, tal com ho definia la mateixa Dolors Miquel. I és així com va transcórrer la lectura de poemes. L’historiador medievalista Stefano M. Cingolani, prologuista del llibre, editat per Edicions 62, va posar en context històric i polític les composicions poètiques i va traçar una semblança de les diferents tipologies de literatura medieval catalana, des de la més culte fins a la més popular.

La lectura dels versos no va decebre les expectatives i, majoritàriament, Dolors Miquel va centrar l’atenció en composicions jocoses que, junt amb explicacions i comentaris, arrodonien el seu significat. El sexe, l’enveja, els diners, els viatges, la vida quotidiana (dins i fora dels monestirs), la religió... són temes recurrents en els poemes.

Desfilaren Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Anselm Turmeda o Pere Torruella, entre els més coneguts, però també diferents anònims i Berenguer de Masdovelles o els divertits versos del Capellà de Bolquera, entre d’altres.

Vista des del cor, amb el retaule de Sant Esteve Protomàrtir, de finals del segle XV, obra atribuïda al taller dels germans Vergós.